تبلیغات
Ponyclub - تابستونـ شاد و عالیـ
Friendship is Magic

تابستونـ شاد و عالیـ

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 01:13 ب.ظ

نویسنده : ✰...sky leks✰
سلامـ
خوبینـ ؟
خبردار باشید
چونـ
تابستونـ رسیدهـ  
هورا
تویـ تاستونـ برنامهـ ها عوضـ میشنـ 
شما اپـ بارونـ و شادیـ بارونـ و کد بارونـ و.... بارونـ میشینـ
اینمـ خودمـ از تابستونـ درستیدمـ

میتونینـ تو وباتونـ بزارینشـ
ولیـ نگینـ خودتونـ درستیدید
و بگمـ بعضیـ ها تابستونـ رو دوستـ دارنـ و بعضیـ ها ندارنـ
ولیـ فقطـ بهـ بدیـ هایـ تابستونـ نگاهـ نکنینـ !
مثلا پرنیانـ تابستونـ رو بخواطر گرما و سامر اسکولـ (برنامهـ یـ مدرسهـ تویـ تابستونـ)دوستـ ندارهـ
تویـ سامر اسکولـ هر کیـ بخواد میتونهـ برهـ
ولیـ سامر اسکولـ سالـ پیشـ تو مدرسهـ ما اصلا خوبـ نگذشتـ برا همینـ پرنیانـ اصلا تابستونـ رو دوستـ نداشتـ
ولیـ فقطـ نباید بهـ بدیـ ها نگاهـ کرد
 
دیدگاهها : نظر سامری
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 01:22 ب.ظ