تبلیغات
Ponyclub - بابا مجسمست
Friendship is Magic

بابا مجسمست

چهارشنبه 13 تیر 1397 07:12 ب.ظ

نویسنده : ✰...sky leks✰
لولا داشت دنبال دوستش اکواریوز میگشت
پیداش کرد و دید داره از ی پارچ اب رو زمین میریزه!
بهش گفت :«چیکار میکنی؟!؟»
اکواریوز هیچی نگفت.
بعد انقدر اب ریخت تا اب زمین به نوک پاهاشون رسید!
لولا داد میزنه:«
اکواروز!»
ولی باز جوابی نشنید و دوستش به کارش ادامه داد
اخر کل اتاق پر از اب شد 
بعد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برو پایین تر تا بفهمی بعد چی شد
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
پایین تر 
1
2
3
4

5

6


7


8


9

10

11

12
پایین تر
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
...

.
..
.

..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
..
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یکوچولو پایین تر
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یکوچو دیگه.

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.
.
.
.گ.گ
..
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
14 تا دیگه


1
2


3


45


6
7
8


9
1011

12


1314
خیلی خب
.
.
.
بعد فهمید ی مجسمه ابشار بوده شبیه دوستش بوده!!!!!!

Aquarius Gives No Bucks by ~Zicygomar on deviantART

دیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 تیر 1397 07:17 ب.ظ